BAŞVURU FORMU

Aşağıda yer alan başvuru formunun doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru yaparken lütfen öz geçmişinizi ekleyiniz.


  İş başvurunuz kapsamında, uygunluğunuzu denetlemek amacıyla referanslarınız dan ve güvenlik/güvenirlik taraması sonucu elde ettiğimiz bilgiler ile hakkınızda talep edebileceğimiz diğer bilgiler yanında, başvuru formu ile sağladığınız kişisel verileriniz ve diğer kapalı devre güvenlik kamera sistemi aracılığıyla elde edilen bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde, iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla veya başvurunuz başarılı bulunması halinde iş ilişkinizin kurulması amacıyla işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizi başvurunuzu yönetmek, işleme almak ve genel işe alım süreçlerini gerçekleştirmek için meşru menfaatlerimize dayanarak işlemekteyiz. Kişisel verileriniz, fiziksel veya çevrim içi başvuru formları, yüz yüze görüşmeler ve benzeri şekilde sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplana bilmektedir.

  Kişisel verilerinizi işlerken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

  Üçüncü bir kişi hakkında bize bilgi sağlamadan önce (örneğin acil durumda iletişim kurulacak kişinin iletişim bilgileri) söz konusu kişiyi KVKK kapsamında usulüne uygun olarak bilgilendirmeniz ve gerekiyorsa verilerinin işlemesi için rızasını almanız gerekmektedir.

  İş başvurunuz olumsuz sonuçlandığı takdirde, bilgilerinizi Kanun’a uygun olarak makul bir süre boyunca saklayacağız. İlerleyen dönemde sizin için uygun olabileceğini düşündüğümüz açık pozisyonlar olması durumunda sizinle tekrar irtibata geçebiliriz.

  Kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimiz ölçüde KVKK’nın 11. maddesinde bulunan haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı bizime İletişim sayfasında yer alan bilgiler aracılığıyla yazılı olarak başvurarak kullanabilirsiniz.