Çalışma Alanlarımız

Açıkel, geniş bir yelpazede hukuki konularda yardımda bulunan bir avukatlık bürosudur. Çalışma alanlarımız ana hatlarıyla aşağıdakileri kapsamaktadır.

Aile Hukuku

Aile Hukuku, hukukun aile hayatı ile ilgili konuları düzenlediği bir hukuk dalıdır. Bu konular arasında boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi birçok konu yer almaktadır. Bu konularda uzman bir avukatın yardımı, aile hayatı için oldukça önemli olabilir.

Açıkel, Aile Hukuku konusunda müşterilerine uzmanlık hizmetleri sunmaktadır. Boşanma, velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi birçok konuda müşterilerine yasal danışmanlık hizmeti sunan firma, müşterilerinin haklarını koruyarak, bu zorlu süreçleri kolaylaştırmak için çalışmaktadır.

Açıkel, müşterilerine her aşamada hukuki destek sağlar. Bu destek, müşterilerin haklarının korunmasını sağlamak için gerekli olan adımların atılması ve müşterilerin sorularına cevap vermekten, müzakerelerde yer almak ve sözleşmeler hazırlamaya kadar birçok konuyu kapsar.

Büromuz, müşterilerinin Aile Hukuku konusundaki tüm sorunlarına en iyi şekilde çözüm üretmek için çalışır. Aynı zamanda, müşterilerinin duygusal ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini anlar ve bu doğrultuda hareket eder.

Açıkel, müşterilerine yüksek kaliteli Aile Hukuku hizmetleri sunarak, müşterilerinin en iyi şekilde desteklenmesini sağlar. Firma, hukuk alanındaki uzmanlığı ile müşterilerin hukuki konularını çözmede yardımcı olur ve müşterilerinin haklarının korunmasını garanti eder.

Sonuç olarak, Aile Hukuku konusunda uzman bir avukatın yardımı, aile hayatı için oldukça önemlidir. Açıkel, müşterilerinin Aile Hukuku konusundaki tüm sorunlarına en iyi şekilde çözüm üretmek için çalışır ve müşterilerinin haklarını koruyarak, onları bu zorlu süreçlerde yalnız bırakmaz.

Açıkel olarak Aile Hukuku kapsamında aşağıdaki başlıklarda hizmet vermekteyiz.

Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi,
Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
Boşanma ve soybağı davalarının yürütülmesi,
Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
Evlenecek taraflar arasında yapılacak malvarlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi.

Alacak Takibi ve İcra Hukuku

Alacak Takibi ve İcra Hukuku, borçluların borçlarını ödememeleri durumunda, alacaklıların haklarını koruyan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, borçluların ödemeleri gereken miktarları tahsil etmek için alacaklıların başvurabileceği yasal yolları düzenler. Bu nedenle, bir alacak takibi sürecinde profesyonel bir avukatın desteği oldukça önemlidir.

Açıkel, Alacak Takibi ve İcra Hukuku konusunda müşterilerine uzmanlık hizmetleri sunmaktadır. Borç tahsilatı, icra takibi, temerrüt faizi gibi birçok konuda müşterilerine yasal danışmanlık hizmeti sunan firma, müşterilerinin haklarını koruyarak, bu süreçleri kolaylaştırmak için çalışmaktadır.

Açıkel, müşterilerinin alacak takibi sürecinde en iyi şekilde desteklenmesini sağlar. Büromuz, müşterilerine borç tahsilatı ve icra takibi konusunda gerekli adımları atarak, borçluların borçlarını ödemeleri için yasal yolları kullanır. Ayrıca, temerrüt faizi gibi konularda da müşterilerine yasal destek sunar.

Büromuz, müşterilerinin alacak takibi sürecinde karşılaşabilecekleri tüm sorunlara profesyonel bir yaklaşımla çözüm üretir. Bu doğrultuda, müşterilerinin haklarının korunmasını sağlar ve müşterilerinin alacaklarını tahsil etmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, Alacak Takibi ve İcra Hukuku konularında uzman bir avukatın desteği, alacaklıların haklarını korumaları için oldukça önemlidir. Açıkel, müşterilerinin bu süreçlerde en iyi şekilde desteklenmesini sağlar ve alacak takibi sürecinde müşterilerinin haklarının korunmasını garanti eder.

Açıkel olarak Alacak Takibi ve İcra Hukuku kapsamında aşağıdaki başlıklarda hizmet vermekteyiz.

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin yapılması ve süreçlerin takibi ile raporlandırılması,
Alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde hukuk ve ceza davalarının takibi işleri,
Kıymetli evraka ilişkin işlemler ve bunlara dair danışmanlık hizmetinin verilmesi.
Konkordato ve İflas,
İflas Erteleme ve Yapılandırma,
Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,

Birleşme ve Devralmalar

Açıkel , birçok farklı hukuk alanında müşterilerine uzmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında Birleşme ve Devralma hukuku da bulunmaktadır.

Birleşme ve Devralma işlemleri, işletmelerin büyümesi ve pazar payını artırması için yaygın bir yöntemdir. Ancak, bu işlemler oldukça karmaşık süreçlerdir ve birçok hukuki zorluk içermektedir. Bu nedenle, birleşme ve devralmalar konusunda uzman bir avukattan yardım almak son derece önemlidir.

Açıkel , müşterilerine birleşme ve devralma işlemleri konusunda yasal danışmanlık hizmeti sunar. Bu hizmetler arasında, işletmelerin yasal gereklilikleri konusunda detaylı bir araştırma yapılması, müzakere ve sözleşme hazırlama gibi konular bulunmaktadır. Ayrıca, birleşme ve devralma işlemlerinin vergi düzenlemelerine uygun olarak yapılması ve müşterilerin yasal haklarının korunması için gerekli adımların atılması da büronun uzmanlık alanları arasındadır.

Açıkel , müşterilerine birleşme ve devralma hukuku hizmetleri sunarak, müşterilerinin işletmelerini büyütmelerine yardımcı olur. Büro, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak hazırladığı hizmetleriyle, müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet sunar.

Birleşme ve devralma işlemleri karmaşık süreçlerdir ve bu işlemleri yapmadan önce uzman bir avukattan yardım almak son derece önemlidir. Açıkel , müşterilerine bu konuda yüksek kaliteli hizmetler sunarak, müşterilerinin işletmelerini büyütmelerine ve daha fazla başarı elde etmelerine yardımcı olur.

Açıkel olarak Birleşme ve Devralmalar kapsamında aşağıdaki başlıklarda hizmet vermekteyiz.

Birleşme ve devralma, ortak girişim, şirketlerin satın alınması, satılması, şirkete finansman sağlanması, büyüme sağlanması ve ayrılma projelerinin her aşamasında temsili,
Durum tespiti raporları hazırlanması, hisse satın alma ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi hizmetinin verilmesi,
İK yapılandırılması ve çözüm ortaklarının sağlanması,
Kurumsal yapının oluşturulması, danışmanlık ve yönetim,
SPK mevzuatı süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
Sektöre yönelik distribütörlük, ortak pazarlama, ortak tanıtım, lisans, tedarik, franchise ve yönetim sözleşmeleri dahil sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi hizmetinin verilmesi.

Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku

Elektrik, rüzgar, doğal gaz, güneş enerjisi yanı sıra biokütle, bioyakıt gibi yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
Enerji sektöründeki sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi hizmetinin verilmesi,
Enerji piyasası ile ilgili her türlü lisans başvuruları ve tadilleri,
EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi,
Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri,
EPC ve O&M sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,
İmtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi,
İdari otoritelerin kararları ile ilgili İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsili ve diğer her türlü enerji ve doğal kaynaklar ile ilgili işlemler hakkında avukatlık hizmetinin verilmesi,
Lisans sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi,
Üretim paylaşım sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi,
Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi,
Proje finansmanlarının ve geliştirmelerin sağlanması, sözleşmelerin düzenlenmesi ve incelenmesi, projelerin sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi,
Projelerin uygulanması aşamasında çözüm ortaklarımızla birlikte teknik destek ve denetlemenin sağlanması ve süreçlerin takibinin teknik ve hukuki olarak takip edilmesi ve çözümlenmesi,
Vergi dağıtım sözleşmeleri hazırlanması ve incelenmesi.

Fikri Mülkiyet

Gayrimenkul Hukuku

Avm, rezidans, site yönetimi, turizm ve otel proje danışmanlıkları,
Alt yüklenici sözleşmeleri,
Alım – Satım sözleşmeleri,
Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri,
Emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve yürütülmesi,
Gayrimenkul finansmanı,
Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması,
İpotek ve mortgage işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
Kira sözleşmelerinin geçerlilik süresi boyunca takibi ve yönetimi,
Mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
Mimari telif ve lisans anlaşmaları,
Mühendislik ve alım sözleşmeleri,
Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
Tapu işlemleri,
Yabancıların mülk edinmesi,
Yönetim planlarının geliştirilmesi.

İdare ve Vergi Hukuku

Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü ve davalarda temsili,
Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,
İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
İdari otoriteler nezdinde temsili, idari düzenlemeler, tebliğler, kararname, karar ve idari işlemler hakkında gerek yerel mahkemeler gerekse Danıştay nezdinde görülen iptal ve tam yargı davaları süreçlerinde ihtilaf çözümü hizmeti,
Kamulaştırma ve imar planından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve davaların takibi,
Vergi planlaması ve yapılandırması.
Vergi incelemelerinde teknik doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi,
Varlık yönetimi

İş ve Çalışma Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması

KVKK kapsamında ilgili mevzuat ve uygulama hakkında veri sorumlusuna ve ilgili departmanlarına eğitim verilmesi,
KVKK dokümantasyonlarının hazırlanması ve denetlenmesi,
GDPR ve KVKK değişikliklerinin takibi ve ilgili dokümantasyonların güncellenmesi,
Kurum yazışmalarının sağlanması,
Başvuru sahipleri ile yazışmaların sağlanması,
Müvekkillerin veri kayıt sistemlerinin oluşturulması,
KVKK kapsamında tüm sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi.

Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Bölünme, birleşme ve nev’i değişiklikleri,
Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi,
Her çeşit sözleşmenin oluşturulması, müzakeresi ve incelenmesi,
İstihdamın yapılandırılması,
İş organizasyonunun yapılması, Kapsamlı kurumsal yönetim hizmetleri ve mevzuata uyumun sağlanması,
Kuruluş ve faaliyet süreçlerinin takibi,
Kooperatiflerin dağılması ve tasfiyesi,
Kooperatif veya kooperatif birliklerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
Malvarlığı devri ve ticari işletme devirleri,
Ön yapılandırma,
Pay devirleri,
Şube veya irtibat bürosunun kuruluşunun sağlanması,
Yerli ve yabancı şirketlerin günlük olağan faaliyetlerine ilişkin sürekli danışmanlık sağlanması,
Yöneticilerin atanması,
Yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluklarından doğan davaların takibi ve yürütülmesi,
Tasfiye,
Temel kurumsal yönetim hizmetleri,
Vergi dairesi kaydı,
Vergisel yapılandırma.

Marka Koruması

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Ana Sözleşme,
Bölünmeler,
Elektronik Ticaret,
Franchising/Bayilik İşlemleri ve sözleşmeleri,
Gizlilik Sözleşmeleri,
Haksız rekabetin önlenmesi,
Hukuki durum tespit raporlaması,
İmza Sirküleri & İç Yönergeler,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Uyum Süreçleri,
Ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri ve sınırlı sorumlu ortaklık sözleşmeleri,
Özel Sermaye İşlemleri ve Yatırımları,
Sermaye artırımları ve indirimleri,
Sermaye Piyasaları Uyum Süreçleri,
Sıkıntılı Şirket İşlemleri,
Sözleşmeler,
Şirket Kuruluşu ve genel kurul toplantılarının yapılması,
Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşu,
Yeniden Yapılandırma,
Ticari uyuşmazlıklarda dava ve uyuşmazlık çözümü uygulamaları,
Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Müzakeresi ve Tadili,
Türk Ticaret Kanununa Uygunluk Eğitimi,
Varlık Satışları,
Tüm Diğer Şirket İşlemleri ve Gündelik Avukatlık Hizmetleri,
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantıları,
Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları.